Phố Ăn Đêm Ngô Quyền Vĩnh Yên

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : số 28 Trần Quốc Tuấn, Ngô Quyền, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.3076022,105.596745
Điện thoại liên lạc :
Website :
Số lượng reviews địa điểm này :
Reviews : ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng :
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Phố Ăn Đêm Ngô Quyền Vĩnh Yên

Phố Ăn Đêm Ngô Quyền Vĩnh Yên

Phố Ăn Đêm Ngô Quyền Vĩnh Yên

Phố Ăn Đêm Ngô Quyền Vĩnh Yên