Phơ bò .Cơm Rang LÝ NGA

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : VMJP+25X, TT. Mậu A, Văn Yên, Yên Bái, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.880103,104.6854833
Điện thoại liên lạc : +84 376 333 116
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 13 reviews
Reviews : 4.2 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.2
Giờ mở cửa :
Sunday 7AM–10PM
Monday 7AM–10PM
Tuesday 7AM–10PM
Wednesday 7AM–10PM
Thursday 7AM–10PM
Friday 7AM–10PM
Saturday 7AM–10PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Phơ bò .Cơm Rang LÝ NGA

Phơ bò .Cơm Rang LÝ NGA

Phơ bò .Cơm Rang LÝ NGA

Phơ bò .Cơm Rang LÝ NGA