Phở bò Nam Định

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : JG25+H5P, Tân An, Nghĩa Lộ, Yên Bái, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.6014547,104.5079681
Điện thoại liên lạc :
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 22 reviews
Reviews : 3.7 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.7
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Phở bò Nam Định

Phở bò Nam Định

Phở bò Nam Định

Phở bò Nam Định