Phở Cồ Nam Định

Lĩnh vực của địa điểm : Bistro.
Địa chỉ : ĐT295, Đức Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.3469387,105.9762514
Điện thoại liên lạc : +84 96 396 94 85
Website : Add website
Số lượng reviews địa điểm này : 9 reviews
Reviews : 3.9 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.9
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Phở Cồ Nam Định

Phở Cồ Nam Định

Phở Cồ Nam Định

Phở Cồ Nam Định