Phở hoa hải

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 65CP+R57, TT. Thanh Sơn, Thanh Sơn, Phú Thọ, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.2220369,105.185434!
Điện thoại liên lạc :
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 15 reviews
Reviews : 3.9 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.9
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Phở hoa hải

Phở hoa hải

Phở hoa hải

Phở hoa hải