PHỐ HỘI Coffee

Lĩnh vực của địa điểm : Cafe.
Địa chỉ : Số 146 Đường Trần Nguyên Hãn, Phường Trần Nguyên Hã, Bắc Giang, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.2848914,106.202774
Điện thoại liên lạc : +84 98 336 18 68
Website : Add website
Số lượng reviews địa điểm này : 24 reviews
Reviews : 4.5 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.5
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

PHỐ HỘI Coffee

PHỐ HỘI Coffee

PHỐ HỘI Coffee

PHỐ HỘI Coffee