Phở Nam tổ 2 thị trấn trùng khánh cao bằng

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : Tây, TT. Trùng Khánh, Trùng Khánh, Cao Bằng, Vietnam
Vị trí bản đồ : 22.8334602,106.5228802
Điện thoại liên lạc : +84 98 574 97 61
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 8 reviews
Reviews : 4.9 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.9
Giờ mở cửa :
Sunday 5:30–11AM
Monday 5:30–11AM
Tuesday 5:30–11AM
Wednesday 5:30–11AM
Thursday 5:30–11AM
Friday 5:30–11AM
Saturday 5:30–11AM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Phở Nam tổ 2 thị trấn trùng khánh cao bằng

Phở Nam tổ 2 thị trấn trùng khánh cao bằng

Phở Nam tổ 2 thị trấn trùng khánh cao bằng

Phở Nam tổ 2 thị trấn trùng khánh cao bằng