Phở Nương

Lĩnh vực của địa điểm : Quán ăn
Địa chỉ : QL4A, P. Sông Hiến, Cao Bằng, Vietnam
Vị trí bản đồ : 22.6721955,106.2601079
Điện thoại liên lạc : +84 97 458 99 15
Website : Add website
Số lượng reviews địa điểm này : 39 reviews
Reviews : 3.6 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.6
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Phở Nương

Phở Nương

Phở Nương

Phở Nương