Phở Tráng Kìm

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 329M+VXG, Đông Hà, Quản Bạ, Hà Giang, Vietnam
Vị trí bản đồ : 23.0696818,105.0349416
Điện thoại liên lạc :
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 230 reviews
Reviews : 3.9 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.9
Giờ mở cửa :
Monday 6AM–10PM
Tuesday 6AM–10PM
Wednesday 6AM–10PM
Thursday 6AM–10PM
Friday 6AM–10PM
Saturday 6AM–10PM
Sunday 6AM–10PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Phở Tráng Kìm

Phở Tráng Kìm

Phở Tráng Kìm

Phở Tráng Kìm