Phở Trường Ăn Đêm

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 255 Quang Trung, Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.5799342,105.8172414
Điện thoại liên lạc : +84 96 729 68 86
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 44 reviews
Reviews : 4.3 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.3
Giờ mở cửa :
Monday 5PM–3AM
Tuesday 5PM–3AM
Wednesday 5PM–3AM
Thursday 5PM–3AM
Friday 5PM–3AM
Saturday 5PM–3AM
Sunday 5PM–3AM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Phở Trường Ăn Đêm

Phở Trường Ăn Đêm

Phở Trường Ăn Đêm

Phở Trường Ăn Đêm