Phố Việt Restaurant

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 378a Đ. Châu Phong, Ph.Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.3209935,105.3888494
Điện thoại liên lạc : +84 210 3898 000
Website : business.site
Số lượng reviews địa điểm này : 229 reviews
Reviews : 4.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.0
Giờ mở cửa :
Tuesday 7AM–10PM
Wednesday 7AM–10PM
Thursday 7AM–10PM
Friday 7AM–10PM
Saturday 7AM–10PM
Sunday 7AM–10PM
Monday 7AM–10PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Phố Việt Restaurant

Phố Việt Restaurant

Phố Việt Restaurant

Phố Việt Restaurant