Phở Xuân Đông 2

Lĩnh vực của địa điểm : Quán ăn
Địa chỉ : Qua lối vào Đại Học Quốc Gia Hà Nội 150m, Thạch Thất, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 20.9904474,105.516404
Điện thoại liên lạc : +84 96 704 31 99
Website : Add website
Số lượng reviews địa điểm này : 182 reviews
Reviews : 3.4 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.4
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Phở Xuân Đông 2

Phở Xuân Đông 2

Phở Xuân Đông 2

Phở Xuân Đông 2