Phòng Khám Đa Khoa Hà Nôi – Thái Nguyên

Lĩnh vực của địa điểm : Bệnh viện
Địa chỉ : 562 Lương Ngọc Quyến, Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.5807694,105.8383255
Điện thoại liên lạc : Add place’s phone number
Website : Add website
Số lượng reviews địa điểm này :
Reviews : 5.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 5.0
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Phòng Khám Đa Khoa Hà Nôi - Thái Nguyên

Phòng Khám Đa Khoa Hà Nôi - Thái Nguyên

Phòng Khám Đa Khoa Hà Nôi - Thái Nguyên

Phòng Khám Đa Khoa Hà Nôi - Thái Nguyên