Phòng Khám Đa Khoa Y Khoa Hà Nội

Lĩnh vực của địa điểm : Bệnh viện
Địa chỉ : Quyết Tiến, TT. Mậu A, Văn Yên, Yên Bái, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.8799574,104.6824088
Điện thoại liên lạc : +84 98 150 88 85
Website : Add website
Số lượng reviews địa điểm này : 3 reviews
Reviews : 5.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 5.0
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Phòng Khám Đa Khoa Y Khoa Hà Nội

Phòng Khám Đa Khoa Y Khoa Hà Nội

Phòng Khám Đa Khoa Y Khoa Hà Nội

Phòng Khám Đa Khoa Y Khoa Hà Nội