Phòng Khám Sản Phụ Khoa

Lĩnh vực của địa điểm : Bệnh viện
Địa chỉ : 405 Quang Trung, Thịnh Đán, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.5649228,105.8093806
Điện thoại liên lạc : +84 98 490 08 14
Website : Add website
Số lượng reviews địa điểm này :
Reviews : 5.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 5.0
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Phòng Khám Sản Phụ Khoa

Phòng Khám Sản Phụ Khoa

Phòng Khám Sản Phụ Khoa

Phòng Khám Sản Phụ Khoa