Phục Vụ Ăn Uống Minh Đào

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : QL32C, Văn Lương, Tam Nông, Phú Thọ, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.3079352,105.2469234
Điện thoại liên lạc : +84 96 278 02 82
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 24 reviews
Reviews : 3.8 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.8
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Phục Vụ Ăn Uống Minh Đào

Phục Vụ Ăn Uống Minh Đào

Phục Vụ Ăn Uống Minh Đào

Phục Vụ Ăn Uống Minh Đào