Phủi – Vương quốc xiên

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 6X22+CQG, TT. Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.2010476,105.9519288
Điện thoại liên lạc :
Website :
Số lượng reviews địa điểm này :
Reviews : ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng :
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Phủi - Vương quốc xiên

Phủi - Vương quốc xiên

Phủi - Vương quốc xiên

Phủi - Vương quốc xiên