PK77 Expressway Fastfood & Drinks

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : QGVX+MGV, Quốc Tuấn, An Lão, Hải Phòng, Vietnam
Vị trí bản đồ : 20.7942432,106.5488055
Điện thoại liên lạc :
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 931 reviews
Reviews : 3.7 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.7
Giờ mở cửa :
Wednesday 6:30AM–8PM
Thursday 6:30AM–8PM
Friday 6:30AM–8PM
Saturday 6:30AM–8PM
Sunday 6:30AM–8PM
Monday 6:30AM–8PM
Tuesday 6:30AM–8PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

PK77 Expressway Fastfood & Drinks

PK77 Expressway Fastfood & Drinks

PK77 Expressway Fastfood & Drinks

PK77 Expressway Fastfood & Drinks