PNJ Big C Savico

Lĩnh vực của địa điểm : Cửa hàng nữ trang
Địa chỉ : K1-56- Tầng L1 , TTTM Savico Long Biên Đường, 7-9 Nguyễn Văn Linh, Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội 100000, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.0494645,105.8926541
Điện thoại liên lạc : Add place’s phone number
Website : pnj.com.vn
Số lượng reviews địa điểm này : 7 reviews
Reviews : 4.1 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.1
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửaPNJ Big C Savico