Chính sách bảo mật

Chào mừng bạn đến với Chính sách bảo mật của chúng tôi

Sự riêng tư của bạn là cực kì quan trọng đối với chúng tôi.

Chính sách của in4maps.com là tôn trọng sự riêng tư của bạn về bất kỳ thông tin nào chúng tôi có thể thu thập trong quá trình vận hành trang web của chúng tôi. Chính sách Bảo mật này áp dụng cho http://45.32.125.182 (sau đây gọi là “chúng tôi”, “chúng tôi” hoặc “http://45.32.125.182”). Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ thông tin nhận dạng cá nhân mà bạn có thể cung cấp cho chúng tôi thông qua Trang web. Chúng tôi đã thông qua chính sách bảo mật này (“Chính sách bảo mật”) để giải thích những thông tin nào có thể được thu thập trên Trang web của chúng tôi, cách chúng tôi sử dụng thông tin này và trong những trường hợp nào chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cho bên thứ ba. Chính sách Bảo mật này chỉ áp dụng cho thông tin chúng tôi thu thập thông qua Trang web và không áp dụng cho việc chúng tôi thu thập thông tin từ các nguồn khác.

Chính sách Bảo mật này, cùng với các Điều khoản và điều kiện được đăng trên Trang web của chúng tôi, đưa ra các quy tắc và chính sách chung quản lý việc bạn sử dụng Trang web của chúng tôi. Tùy thuộc vào các hoạt động của bạn khi truy cập Trang web của chúng tôi, bạn có thể được yêu cầu đồng ý với các điều khoản và điều kiện bổ sung.

Khách truy cập trang web

Giống như hầu hết các nhà điều hành trang web, in4maps.com thu thập thông tin không nhận dạng cá nhân thuộc loại mà các trình duyệt web và máy chủ thường cung cấp, chẳng hạn như loại trình duyệt, tùy chọn ngôn ngữ, trang web giới thiệu và ngày giờ của mỗi yêu cầu của khách truy cập. Mục đích của in4maps.com trong việc thu thập thông tin không nhận dạng cá nhân là để hiểu rõ hơn cách khách truy cập của in4maps.com sử dụng trang web của mình. Đôi khi, in4maps.com có ​​thể phát hành thông tin tổng hợp không nhận dạng cá nhân, ví dụ: bằng cách xuất bản báo cáo về xu hướng sử dụng trang web của mình.

in4maps.com cũng thu thập thông tin có khả năng nhận dạng cá nhân như địa chỉ Giao thức Internet (IP) cho người dùng đã đăng nhập và cho người dùng để lại nhận xét trên các bài đăng blog của in4maps.com . in4maps.com chỉ tiết lộ địa chỉ IP của người dùng và người bình luận đã đăng nhập trong cùng trường hợp mà nó sử dụng và tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân như được mô tả bên dưới.

Thu thập Thông tin Nhận dạng Cá nhân

Một số khách truy cập vào các trang web của in4maps.com chọn tương tác với in4maps.com theo những cách yêu cầu in4maps.com thu thập thông tin nhận dạng cá nhân. Số lượng và loại thông tin mà in4maps.com thu thập tùy thuộc vào bản chất của tương tác. Ví dụ: chúng tôi yêu cầu khách truy cập đăng ký blog tại https:// in4maps.com cung cấp tên người dùng và địa chỉ email.

Bảo vệ

Việc bảo mật Thông tin Cá nhân của bạn là quan trọng đối với chúng tôi, nhưng hãy nhớ rằng không có phương thức truyền tải nào qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử là an toàn 100%. Mặc dù chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện được chấp nhận về mặt thương mại để bảo vệ Thông tin cá nhân của bạn, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của thông tin đó.

Quảng cáo

Quảng cáo xuất hiện trên trang web của chúng tôi có thể được phân phối cho người dùng bởi các đối tác quảng cáo, những người có thể đặt cookie. Những cookie này cho phép máy chủ quảng cáo nhận ra máy tính của bạn mỗi khi họ gửi cho bạn một quảng cáo trực tuyến để tổng hợp thông tin về bạn hoặc những người khác sử dụng máy tính của bạn. Thông tin này cho phép các mạng quảng cáo, trong số những thứ khác, phân phối các quảng cáo được nhắm mục tiêu mà họ tin rằng bạn sẽ quan tâm nhất. Chính sách Bảo mật này bao gồm việc sử dụng cookie của in4maps.com và không bao gồm việc sử dụng cookie của bất kỳ nhà quảng cáo nào.

Liên kết đến các trang bên ngoài

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web bên ngoài không do chúng tôi điều hành. Nếu bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được dẫn đến trang web của bên thứ ba đó. Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên xem lại Chính sách Bảo mật và các điều khoản và điều kiện của mọi trang web bạn truy cập.

Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thông lệ của bất kỳ trang web, sản phẩm hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba.

Thống kê Tổng hợp

in4maps.com có ​​thể thu thập số liệu thống kê về hành vi của những người truy cập vào trang web của mình.  in4maps.com có ​​thể hiển thị thông tin này công khai hoặc cung cấp cho người khác. Tuy nhiên, in4maps.com không tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân của bạn.

Bánh quy

Để làm phong phú và hoàn thiện trải nghiệm trực tuyến của bạn, in4maps.com sử dụng “Cookie”, các công nghệ và dịch vụ tương tự do người khác cung cấp để hiển thị nội dung được cá nhân hóa, quảng cáo thích hợp và lưu trữ tùy chọn của bạn trên máy tính của bạn.

Cookie là một chuỗi thông tin mà trang web lưu trữ trên máy tính của khách truy cập và trình duyệt của khách truy cập cung cấp cho trang web mỗi khi khách truy cập quay lại.  in4maps.com sử dụng cookie để giúp in4maps.com xác định và theo dõi khách truy cập, việc họ sử dụng https:// in4maps.com và sở thích truy cập trang web của họ. Khách truy cập in4maps.com không muốn đặt cookie trên máy tính của họ nên đặt trình duyệt của họ từ chối cookie trước khi sử dụng các trang web của in4maps.com với hạn chế là một số tính năng của các trang web của in4maps.com có ​​thể không hoạt động bình thường nếu không có sự hỗ trợ của cookie.

Bằng cách tiếp tục điều hướng trang web của chúng tôi mà không thay đổi cài đặt cookie của bạn, bạn xác nhận và đồng ý với việc sử dụng cookie của in4maps.com

Các thay đổi về chính sách quyền riêng tư

Mặc dù hầu hết các thay đổi có thể là nhỏ, in4maps.com có ​​thể thay đổi Chính sách Bảo mật của mình theo thời gian và theo quyết định riêng của in4maps.com.  in4maps.com khuyến khích khách truy cập thường xuyên kiểm tra trang này để biết bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách Bảo mật của nó. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web này sau bất kỳ thay đổi nào trong Chính sách Bảo mật này sẽ cấu thành việc bạn chấp nhận thay đổi đó.

Thông tin liên lạc

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email .