PumBaa – Tiệm ăn vặt Quốc dân

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 154 Ngọc Uyển, TT. Bắc Hà, Bắc Hà, Lào Cai, Vietnam
Vị trí bản đồ : 22.5371107,104.2916489
Điện thoại liên lạc : +84 98 901 01 31
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 9 reviews
Reviews : 4.3 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.3
Giờ mở cửa :
Sunday 7:30AM–10:30PM
Monday 7:30AM–10:30PM
Tuesday 7:30AM–10:30PM
Wednesday 7:30AM–10:30PM
Thursday 7:30AM–10:30PM
Friday 7:30AM–10:30PM
Saturday 7:30AM–10:30PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

PumBaa - Tiệm ăn vặt Quốc dân

PumBaa - Tiệm ăn vặt Quốc dân

PumBaa - Tiệm ăn vặt Quốc dân

PumBaa - Tiệm ăn vặt Quốc dân