Qchi – Tiệm Ăn Vặt Quốc Dân

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 73FV+4M2, Bích Sơn, Việt Yên, Bắc Giang, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.2727535,106.0941509
Điện thoại liên lạc : +84 336 261 838
Website : facebook.com
Số lượng reviews địa điểm này :
Reviews : ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng :
Giờ mở cửa :
Tuesday Open 24 hours
Wednesday Open 24 hours
Thursday Open 24 hours
Friday Open 24 hours
Saturday Open 24 hours
Sunday Open 24 hours
Monday Open 24 hours
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Qchi - Tiệm Ăn Vặt Quốc Dân

Qchi - Tiệm Ăn Vặt Quốc Dân

Qchi - Tiệm Ăn Vặt Quốc Dân

Qchi - Tiệm Ăn Vặt Quốc Dân