Quán Ẩm Thực Xứ Hàn

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 117 Phố Cầu Trì, P. Phú Thịnh, Sơn Tây, Hà Nội 100000, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.129526,105.5008666
Điện thoại liên lạc : +84 97 182 88 28
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 15 reviews
Reviews : 4.1 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.1
Giờ mở cửa :
Sunday Open 24 hours
Monday Open 24 hours
Tuesday Open 24 hours
Wednesday Open 24 hours
Thursday Open 24 hours
Friday Open 24 hours
Saturday Open 24 hours
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán Ẩm Thực Xứ Hàn

Quán Ẩm Thực Xứ Hàn

Quán Ẩm Thực Xứ Hàn

Quán Ẩm Thực Xứ Hàn