Quán Ăn 242

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 242 Hoàng Công Chất, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.3864301,103.0266362
Điện thoại liên lạc :
Website :
Số lượng reviews địa điểm này :
Reviews : ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng :
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán Ăn 242

Quán Ăn 242

Quán Ăn 242

Quán Ăn 242