Quán Ăn 3 Miền

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 84 Phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.03127,105.782309!
Điện thoại liên lạc : +84 24 3795 5286
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 226 reviews
Reviews : 3.7 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.7
Giờ mở cửa :
Sunday Closed
Monday 8AM–6PM
Tuesday 8AM–6PM
Wednesday 8AM–6PM
Thursday 8AM–6PM
Friday 8AM–6PM
Saturday Closed
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán Ăn 3 Miền

Quán Ăn 3 Miền

Quán Ăn 3 Miền

Quán Ăn 3 Miền