Quán ăn A Đệt

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : Ngõ 29 Lạc Trung, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.0030829,105.866034!
Điện thoại liên lạc : +84 91 580 20 68
Website : lozi.vn
Số lượng reviews địa điểm này : 74 reviews
Reviews : 4.5 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.5
Giờ mở cửa :
Sunday 9AM–10PM
Monday 9AM–10PM
Tuesday 9AM–10PM
Wednesday 9AM–10PM
Thursday 9AM–10PM
Friday 9AM–10PM
Saturday 9AM–10PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán ăn A Đệt

Quán ăn A Đệt

Quán ăn A Đệt

Quán ăn A Đệt