Quán ăn Bà Già

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : ĐT295B, Hoàng Ninh, Việt Yên, Bắc Giang, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.2519689,106.1057314
Điện thoại liên lạc :
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 1 review
Reviews : 4.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.0
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán ăn Bà Già

Quán ăn Bà Già

Quán ăn Bà Già

Quán ăn Bà Già