Quán ăn Bà Kiện

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 3F87+VQH, Châu Quế Thượng, Văn Yên, Yên Bái, Vietnam
Vị trí bản đồ : 22.0671871,104.464478!
Điện thoại liên lạc :
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 1 review
Reviews : 5.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 5.0
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán ăn Bà Kiện

Quán ăn Bà Kiện

Quán ăn Bà Kiện

Quán ăn Bà Kiện