Quán Ăn Bảo Châm

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : QL3, Đức Vân, Ngân Sơn, Bắc Kạn, Vietnam
Vị trí bản đồ : 22.4464508,106.0334086
Điện thoại liên lạc : +84 397 576 451
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 5 reviews
Reviews : 3.8 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.8
Giờ mở cửa :
Sunday Open 24 hours
Monday Open 24 hours
Tuesday Open 24 hours
Wednesday Open 24 hours
Thursday Open 24 hours
Friday Open 24 hours
Saturday Open 24 hours
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán Ăn Bảo Châm

Quán Ăn Bảo Châm

Quán Ăn Bảo Châm

Quán Ăn Bảo Châm