Quán ăn buffe bình dân

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 26 Trần Nhân Tông, Yên Thanh, Uông Bí, Quảng Ninh, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.0355864,106.7400145
Điện thoại liên lạc :
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 2 reviews
Reviews : 3.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.0
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán ăn buffe bình dân

Quán ăn buffe bình dân

Quán ăn buffe bình dân

Quán ăn buffe bình dân