Quán Ăn Bùi Văn Hùng

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : JM89+C9R, Bộc Bố, Pác Nặm, Bắc Kạn, Vietnam
Vị trí bản đồ : 22.61611,105.668392!
Điện thoại liên lạc : +84 1686 057847
Website :
Số lượng reviews địa điểm này :
Reviews : ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng :
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán Ăn Bùi Văn Hùng

Quán Ăn Bùi Văn Hùng

Quán Ăn Bùi Văn Hùng

Quán Ăn Bùi Văn Hùng