Quán Ăn Cẩm Điền

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 324, Đường 17 tháng 8, P. Phan Thiết, Tuyên Quang, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.8244784,105.2017112
Điện thoại liên lạc : +84 358 641 785
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 2 reviews
Reviews : 4.5 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.5
Giờ mở cửa :
Sunday 6:30AM–11PM
Monday 6AM–10:30PM
Tuesday 6AM–10:30PM
Wednesday 6AM–10:30PM
Thursday 6AM–10:30PM
Friday 6AM–10:30PM
Saturday 6AM–10:30PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán Ăn Cẩm Điền

Quán Ăn Cẩm Điền

Quán Ăn Cẩm Điền

Quán Ăn Cẩm Điền