Quán Ăn Chả Cá Yên Thế

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 36 Văn Cao, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng 040313, Vietnam
Vị trí bản đồ : 20.8400538,106.6996489
Điện thoại liên lạc : +84 93 656 12 56
Website : foody.vn
Số lượng reviews địa điểm này : 68 reviews
Reviews : 3.9 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.9
Giờ mở cửa :
Wednesday Open 24 hours
Thursday Open 24 hours
Friday Open 24 hours
Saturday Open 24 hours
Sunday Open 24 hours
Monday Open 24 hours
Tuesday Open 24 hours
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán Ăn Chả Cá Yên Thế

Quán Ăn Chả Cá Yên Thế

Quán Ăn Chả Cá Yên Thế

Quán Ăn Chả Cá Yên Thế