Quán ăn chú Lệ

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 89QW+W57, Bản Cái, Bảo Yên, Lào Cai, Vietnam
Vị trí bản đồ : 22.3397969,104.3954218
Điện thoại liên lạc :
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 2 reviews
Reviews : 5.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 5.0
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán ăn chú Lệ

Quán ăn chú Lệ

Quán ăn chú Lệ

Quán ăn chú Lệ