Quán ăn Chuỵ Lương

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : G6CF+2HQ, khối 8, Mường Ảng, Điện Biên, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.5200942,103.223987!
Điện thoại liên lạc :
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 6 reviews
Reviews : 3.7 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.7
Giờ mở cửa :
Sunday 12–2AM5AM–11PM
Monday 5AM–11PM
Tuesday 5AM–11PM
Wednesday 5AM–11PM
Thursday 5AM–11PM
Friday 5AM–11PM
Saturday 5AM–11PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán ăn Chuỵ Lương

Quán ăn Chuỵ Lương

Quán ăn Chuỵ Lương

Quán ăn Chuỵ Lương