Quán ăn cơm bụi Hương

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 120 Trần Phú, Cẩm Tây, Cẩm Phả, Quảng Ninh, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.011902,107.2850288
Điện thoại liên lạc : +84 94 981 17 78
Website :
Số lượng reviews địa điểm này :
Reviews : ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng :
Giờ mở cửa :
Tuesday 11AM–1PM
Wednesday 11AM–1PM
Thursday 11AM–1PM
Friday 11AM–1PM
Saturday Closed
Sunday Closed
Monday 11AM–1PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán ăn cơm bụi Hương

Quán ăn cơm bụi Hương

Quán ăn cơm bụi Hương

Quán ăn cơm bụi Hương