Quán Ăn Cơm Hải Sơn

Lĩnh vực của địa điểm : Deli.
Địa chỉ : Cụm 9, Xã Duyên Thái, Huyện Thường Tín, Thành Phố Hà Nội, Thành Phố Hà Nội, Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 20.89771,105.8549
Điện thoại liên lạc : +84 24 3376 1194
Website : Add website
Số lượng reviews địa điểm này : 5 reviews
Reviews : 2.2 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 2.2
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán Ăn Cơm Hải Sơn