Quán ăn cơm Tài Liên

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : Unnamed Road, TT. Lập Thạch, Lập Thạch, Vĩnh Phúc, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.4162123,105.4647005
Điện thoại liên lạc : +84 788 326 668
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 11 reviews
Reviews : 3.9 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.9
Giờ mở cửa :
Tuesday 7AM–10PM
Wednesday 7AM–10PM
Thursday 7AM–10PM
Friday 7AM–10PM
Saturday 7AM–10PM
Sunday 7AM–10PM
Monday 7AM–10PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán ăn cơm Tài Liên

Quán ăn cơm Tài Liên

Quán ăn cơm Tài Liên

Quán ăn cơm Tài Liên