Quán ăn Cuốn Sủi Bảo Thanh

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 01 Cao Bá Quát, P.Hồng Hà, Thành phố Yên Bái, Yên Bái, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.6977509,104.8775878
Điện thoại liên lạc : +84 97 543 31 51
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 6 reviews
Reviews : 3.5 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.5
Giờ mở cửa :
Sunday Open 24 hours
Monday Open 24 hours
Tuesday Open 24 hours
Wednesday Open 24 hours
Thursday Open 24 hours
Friday Open 24 hours
Saturday Open 24 hours
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán ăn Cuốn Sủi Bảo Thanh

Quán ăn Cuốn Sủi Bảo Thanh

Quán ăn Cuốn Sủi Bảo Thanh

Quán ăn Cuốn Sủi Bảo Thanh