Quán Ăn Đặc Sản Sứa Biển Thúy Thiệu

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 1131 Phạm Văn Đồng, Hải Thành, Dương Kinh, Hải Phòng, Vietnam
Vị trí bản đồ : 20.7650208,106.7394573
Điện thoại liên lạc : +84 225 3660 963
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 6 reviews
Reviews : 4.8 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.8
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán Ăn Đặc Sản Sứa Biển Thúy Thiệu

Quán Ăn Đặc Sản Sứa Biển Thúy Thiệu

Quán Ăn Đặc Sản Sứa Biển Thúy Thiệu

Quán Ăn Đặc Sản Sứa Biển Thúy Thiệu