Quán Ăn Đêm – 379 Điện Biên Phủ

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 379 Đường Điện Biên Phủ, TT. Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai, Vietnam
Vị trí bản đồ : 22.339741,103.8546652
Điện thoại liên lạc :
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 1 review
Reviews : 5.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 5.0
Giờ mở cửa :
Monday 6AM–11PM
Tuesday 6AM–11PM
Wednesday 6AM–11PM
Thursday 6AM–11PM
Friday 6AM–11PM
Saturday 6AM–11PM
Sunday 6AM–11PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán Ăn Đêm - 379 Điện Biên Phủ

Quán Ăn Đêm - 379 Điện Biên Phủ

Quán Ăn Đêm - 379 Điện Biên Phủ

Quán Ăn Đêm - 379 Điện Biên Phủ