Quán ăn đêm Bà Mười

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 452 Hoàng Quốc Việt, Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Quảng Ninh, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.0043345,107.3121441
Điện thoại liên lạc :
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 4 reviews
Reviews : 4.5 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.5
Giờ mở cửa :
Tuesday 8AM–10PM
Wednesday 8AM–10PM
Thursday 8AM–10PM
Friday 8AM–10PM
Saturday 8AM–10PM
Sunday 8AM–10PM
Monday 8AM–10PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán ăn đêm Bà Mười

Quán ăn đêm Bà Mười

Quán ăn đêm Bà Mười

Quán ăn đêm Bà Mười