Quán ăn đêm bình dân trường hoạt

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : khu công nghiệp, Thuỵ Vân, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.3450076,105.352317!
Điện thoại liên lạc : +84 96 801 58 40
Website :
Số lượng reviews địa điểm này :
Reviews : ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng :
Giờ mở cửa :
Tuesday 4:15PM–8:15AM
Wednesday 4:15PM–8:15AM
Thursday 4:15PM–8:15AM
Friday 4:15PM–8:15AM
Saturday 4:15PM–8:15AM
Sunday 4:15PM–8:15AM
Monday 4:15PM–8:15AM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán ăn đêm bình dân trường hoạt

Quán ăn đêm bình dân trường hoạt

Quán ăn đêm bình dân trường hoạt

Quán ăn đêm bình dân trường hoạt