Quán ăn đêm Hiển Ngà

Lĩnh vực của địa điểm : Quán ăn
Địa chỉ : 20 Nghĩa Long, Phường Trần Phú, Bắc Giang, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.2749722,106.1946017
Điện thoại liên lạc : Add place’s phone number
Website : Add website
Số lượng reviews địa điểm này : 1 review
Reviews : 1.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 1.0
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán ăn đêm Hiển Ngà

Quán ăn đêm Hiển Ngà

Quán ăn đêm Hiển Ngà

Quán ăn đêm Hiển Ngà