Quán ăn đêm Hưởng Phúc (HLX Tuyên Quang)

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 233P+XWG, Thái Sơn, Hàm Yên, Tuyên Quang, Vietnam
Vị trí bản đồ : 22.0049465,105.0873167
Điện thoại liên lạc : +84 98 991 50 09
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 3 reviews
Reviews : 3.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.0
Giờ mở cửa :
Sunday Open 24 hours
Monday Open 24 hours
Tuesday Open 24 hours
Wednesday Closed
Thursday Open 24 hours
Friday Open 24 hours
Saturday Open 24 hours
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán ăn đêm Hưởng Phúc (HLX Tuyên Quang)

Quán ăn đêm Hưởng Phúc (HLX Tuyên Quang)

Quán ăn đêm Hưởng Phúc (HLX Tuyên Quang)

Quán ăn đêm Hưởng Phúc (HLX Tuyên Quang)