Quán ăn đêm Long Thơm cầu2

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 391 Hoàng Quốc Việt, Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Quảng Ninh, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.0048905,107.2988876
Điện thoại liên lạc :
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 1 review
Reviews : 5.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 5.0
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán ăn đêm Long Thơm cầu2

Quán ăn đêm Long Thơm cầu2

Quán ăn đêm Long Thơm cầu2

Quán ăn đêm Long Thơm cầu2