Quán ăn đêm Ngọc Thức

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 297 phố Cốc, Dĩnh Trì, Lạng Giang, Bắc Giang, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.2876586,106.2463305
Điện thoại liên lạc : +84 94 402 18 87
Website :
Số lượng reviews địa điểm này :
Reviews : ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng :
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán ăn đêm Ngọc Thức

Quán ăn đêm Ngọc Thức

Quán ăn đêm Ngọc Thức

Quán ăn đêm Ngọc Thức