Quán ăn đêm Phương Đông

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 324 Lương Ngọc Quyến, Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.5878663,105.8297634
Điện thoại liên lạc :
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 3 reviews
Reviews : 4.7 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.7
Giờ mở cửa :
Monday 8–11:59PM
Tuesday 8–11:59PM
Wednesday 8–11:59PM
Thursday 8–11:59PM
Friday 8–11:59PM
Saturday 8–11:59PM
Sunday 8–11:59PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán ăn đêm Phương Đông

Quán ăn đêm Phương Đông

Quán ăn đêm Phương Đông

Quán ăn đêm Phương Đông