Quán Ăn Đêm Trần Quang Diệu

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : Kios 10 Trần Quang Diệu, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.01369,105.8227!15
Điện thoại liên lạc : +84 97 990 52 25
Website :
Số lượng reviews địa điểm này :
Reviews : ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng :
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán Ăn Đêm Trần Quang Diệu

Quán Ăn Đêm Trần Quang Diệu

Quán Ăn Đêm Trần Quang Diệu

Quán Ăn Đêm Trần Quang Diệu