Quán ăn gia đình Cơm Lẩu

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : MCPQ+PQP, Chí Thảo, Quảng Uyên, Cao Bằng, Vietnam
Vị trí bản đồ : 22.6868349,106.4394642
Điện thoại liên lạc :
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 4 reviews
Reviews : 4.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.0
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán ăn gia đình Cơm Lẩu

Quán ăn gia đình Cơm Lẩu

Quán ăn gia đình Cơm Lẩu

Quán ăn gia đình Cơm Lẩu